Αρχική ~ Οικονομια ~ «Αθώα» η ΕΚΤ για το «κούρεμα» του 2012

«Αθώα» η ΕΚΤ για το «κούρεμα» του 2012

Θετική προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποδείχθηκε η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. για τις ζημιές των εμπορικών τραπεζών, στο πλαίσιο της απομείωσης του ελληνικού χρέους, τον Φεβρουάριο του 2012.

Συγκεκριμένα, απορρίπτοντας τις προσφυγές δύο γαλλικών εταιρειών, οι οποίες διεκδικούσαν αποζημίωση 11 εκατ. ευρώ από την ΕΚΤ, το Γενικό Δικαστήριο αποφάσισε πως οι εμπορικές τράπεζες δεν δύνανται να επικαλούνται την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ούτε την αρχή της ασφάλειας δικαίου στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, το αντικείμενο του οποίου υφίσταται συνεχείς προσαρμογές σε συνάρτηση με τις μεταβολές της οικονομικής συγκυρίας.

Κατά το Γενικό Δικαστήριο, καμία δήλωση ή πράξη της ΕΚΤ δεν μπορεί να ερμηνεύεται ως παρακίνηση προς τους επενδυτές να αποκτήσουν ή να συνεχίσουν να κατέχουν ελληνικά χρεόγραφα, καθόσον η ΕΚΤ περιορίστηκε  στην αποκατάσταση της ασφάλειας των εν λόγω τίτλων προκειμένου να διατηρήσει προσωρινώς τη σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία του ευρωσυστήματος

Ως αποτέλεσμα – σύμφωνα με τη σχετική απόφαση – η πολιτική της ΕΚΤ δεν περιελάμβανε συγκεκριμένες, ανεπιφύλακτες και συγκλίνουσες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επερχόταν ενδεχόμενη πτώχευση της Ελλάδας, αλλά ούτε και πρόσκληση, έστω και έμμεση, προς αγορά ή διατήρηση ελληνικών χρεογράφων.

Επιπλέον, ως επιμελείς και ενημερωμένοι επιχειρηματίες, οι εμπορικές τράπεζες λογίζεται ότι γνώριζαν την εξαιρετικά ασταθή οικονομική κατάσταση που καθόριζε τη διακύμανση της αξίας των ελληνικών χρεογράφων, καθώς και τον μη αμελητέο κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελλάδας.

Το Γενικό Δικαστήριο εκτίμησε επίσης, ότι δεν μπορεί να έχει εφαρμογή η γενική αρχή της ίσης μεταχειρίσεως, διότι οι εμπορικές τράπεζες που απέκτησαν ελληνικά χρεόγραφα, αφενός, και η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, αφετέρου, δεν βρίσκονταν σε συγκρίσιμη κατάσταση. Πράγματι, προβαίνοντας στην αγορά ελληνικών χρεογράφων, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ενήργησαν στο πλαίσιο της ασκήσεως της θεμελιώδους αποστολής τους, με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και της ορθής διαχειρίσεως της νομισματικής πολιτικής.

H υποχρέωση της Ελλάδας για πιστωτική ενίσχυση υπέρ των εθνικών κεντρικών τραπεζών υπό τη μορφή προγράμματος επαναγοράς, εξασφάλιζε τη διατήρηση του περιθωρίου χειρισμών των κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήματος και αφορούσε έτσι μια κατάσταση που δεν ήταν συγκρίσιμη με εκείνη στην οποία βρίσκονταν οι ιδιώτες επενδυτές. Το ίδιο ισχύει για την κατάσταση των τραπεζών ή των εμπορικών εταιριών που απέκτησαν ελληνικά χρεόγραφα με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Πηγή: naftemporiki.gr

Αφήστε το σχόλιό σας

x

Δείτε επίσης

Online με το taxisnet οι ταμειακές μηχανές

Μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένεται να ξεκινήσει η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών με ...

Η Πολιτική Επιθεώρηση "Ανάποδα", αναζητά συνεργάτες. Απόρριψη