Αρχική ~ Τεχνολογια ~ ΕΛΣΤΑΤ: 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους

ΕΛΣΤΑΤ: 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους

internetΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στοιχεία για το βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα µέλη τους. Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα, έτους 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 69,1%). Την τελευταία πενταετία (2011 – 2016) καταγράφεται αύξηση 37,7% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία.

Ειδικότερα, στο ποσοστό των νοικοκυριών της Χώρας που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, καταγράφεται σε σχέση µε το 2015 μικρή αύξηση 1,5%.

Αύξηση, σε σχέση µε το 2015, καταγράφεται στα Νησιά Αιγαίου και Κρήτη και στην Αττική (7,7% και 4,5%,αντίστοιχα), σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα (οριακή αύξηση 0,2%) ενώ μείωση 5,5% στην Κεντρική Ελλάδα.

Ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί το 68,1%, του συνόλου των νοικοκυριών της Χώρας µε ένα τουλάχιστον µέλος ηλικίας 16-74 ετών, παρουσιάζοντας σε σχέση µε το 2015, αύξηση 1,5%.

Οι κυριότεροι λόγοι µη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι:

α) η έλλειψη δεξιοτήτων (64,4%),

β) ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιμες, δεν ενδιαφέρουν (25,5%) και

γ) ότι το κόστος του εξοπλισμού είναι πολύ υψηλό (19,9%).

Χρήση διαδικτύου, κατά το Α’ τρίμηνο του 2016, έκανε το 69,1% του πληθυσμού της Χώρας, ηλικίας 16 – 74 ετών.

Τακτική θεωρείται η χρήση του διαδικτύου τουλάχιστον µία φορά την εβδομάδα και πραγματοποιείται από το 95,6% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2016, ποσοστό αυξημένο κατά 1,4% σε σχέση µε το 2015 (94,3%).

Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης όσων χρησιμοποίησαν το Α΄ τρίμηνο του 2016 το διαδίκτυο, το 94,1% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (μεταπτυχιακά /διδακτορικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, ανώτερες σχολές τριετούς διάρκειας, κολλέγιο διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ετών) χρησιμοποίησε το διαδίκτυο, το 79,5% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ, κολλέγιο διάρκειας μέχρι δύο έτη, Λύκειο (Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ), ΤΕΣ/ΤΕΕ (β΄ κύκλο)) και το 33,9% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Επαγγελματική σχολή/Τεχνική επαγγελματική σχολή/ Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο (α΄ κύκλο), Γυμνάσιο, Δημοτικό, δεν έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθήσει καμία βαθμίδα εκπαίδευσης).

Πηγή: e-forologia.gr

Αφήστε το σχόλιό σας

x

Δείτε επίσης

Wi-Fi: Κενό ασφαλείας αφήνει εκτεθειμένες όλες τις ασύρματες συνδέσεις

Οι ασύρματες συνδέσεις των οικιακών και επαγγελματικών δικτύων Wi-Fi σε όλο τον κόσμο είναι εκτεθειμένες ...

Η Πολιτική Επιθεώρηση "Ανάποδα", αναζητά συνεργάτες. Απόρριψη