Αρχική ~ Οικονομια ~ Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων απορρίπτει τις προσφυγές για τον ΕΝΦΙΑ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων απορρίπτει τις προσφυγές για τον ΕΝΦΙΑ

prosfyges-enfiaΧιλιάδες πολίτες προσφεύγουν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού και ιδίως για τον ΕΝΦΙΑ, αμφισβητώντας τη νομιμότητα του φόρου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, γίνεται σαφές ότι τα εν λόγω αιτήματα αναστολής πληρωμής του φόρου θα απορρίπτονται.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

«Επειδή διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Υπηρεσία μας μεγάλος αριθμός αιτημάτων αναστολής επί ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ιδίως ΕΝ.Φ.Ι.Α., διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Στη διάταξη του εδ. β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του νόμου 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) ορίζεται ότι: «Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση».

Με βάση την ως άνω διάταξη, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης άμεσου προσδιορισμού φόρου (π.χ δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, Φ.Π.Α, τελών χαρτοσήμου κ.λ.π) ή πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση, όπως είναι οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και φόρου εισοδήματος, δεν χωρεί παραδεκτώς αίτημα αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης.

Κατά συνέπεια, τα σχετικά αιτήματα αναστολής απορρίπτονται από την Υπηρεσία μας, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς, και για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμο να μην υποβάλλονται, προς αποφυγή τόσο της άσκοπης ταλαιπωρίας των φορολογούμενων με τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που κατά νόμο πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα αναστολής, όσο και της επιβάρυνσης των αρμόδιων φορολογικών αρχών και της Υπηρεσίας μας».

Πηγή: thepressroom.gr

Αφήστε το σχόλιό σας

x

Δείτε επίσης

Χρέη 30 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία

Στα 30 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, οι συνολικές οφειλές στο Κέντρο Είσπραξης ...

Η Πολιτική Επιθεώρηση "Ανάποδα", αναζητά συνεργάτες. Απόρριψη