Αρχική ~ Πολιτικη ~ Μπαράζ τροπολογιών για έκτακτες προσλήψεις στο Δημόσιο

Μπαράζ τροπολογιών για έκτακτες προσλήψεις στο Δημόσιο

dimosioΑνοίγει και για τους μακροχρόνια ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ  ο δρόμος για την ένταξη τους σε προγράμματα απασχόλησης στο Δημόσιο.

Παράλληλα δίδεται δυνατότητα ατομικών συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το Δημόσιο για υπηρεσίες  καθαριότητας, εστίασης, σίτισης, φύλαξης.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε σήμερα η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι θεωρείται άκυρη η παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου για τους εντασσόμενους στα παραπάνω προγράμματα.

Η επιχορήγησή τους μπορεί να γίνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπ. Εργασίας . Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων είναι ο ΟΑΕΔ.

Με προχθεσινή, επίσης, τροπολογία στο ίδιο νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και στα εποπτευόμενα από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης των κτιρίων ευθύνης αυτών και του περιβάλλοντος κατά παρέκκλιση της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις (μη επάρκεια υπάρχοντος προσωπικού , απρόβλεπτες ή επείγουσες καταστάσεις).

Με προχθεσινή, επίσης, τροπολογία η κυβέρνηση  παρατείνει μέχρι τις 30.9.2017 τις συμβάσεις μεταξύ των Κέντρων Κοινωνικής Πολιτικής και του επικουρικού προσωπικού που έχουν λήξει από 1.8.2016 ή λήγουν στις 30.9.2016 υπό τον όρο ότι υφίστανται εξαιρετικές ανάγκες και η σχετική δαπάνη μπορεί να καλυφτεί από τους προϋπολογισμούς των εν λόγω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Επίσης υπενθυμίζεται πως το ίδιο το νομοσχέδιο στο οποίο εντάσσονται οι παραπάνω τροπολογίες προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης φορέων «κοινωνικής οικονομίας» με χρηματοδότηση από το κράτος και τους ΟΤΑ.

Πηγή: capital.gr

Αφήστε το σχόλιό σας

x

Δείτε επίσης

Σπάνια έγγραφα από την περίοδο της Χούντας βρέθηκαν στα αρχεία της Βουλής

Αρχειακός «θησαυρός» με σπάνια έγγραφα που αφορούν και την σκοτεινή περίοδο της επταετίας (1967-1977)  ανακαλύφθηκαν ...

Η Πολιτική Επιθεώρηση "Ανάποδα", αναζητά συνεργάτες. Απόρριψη